Ceny

Vážení zákazníci, radi Vám oznámime ceny našich výrobkov osobne, e-mailom alebo telefonicky.
Ceny výrobkov nemáme uvedené na našej internetovej stránke. Dôvodom je, že ceny závisia od ich finálneho vyhotovenia (farba dreva, povrchová úprava, poťahová látka, koža, rozmery a pod).

Postup pri objednávke

Náš nábytok si môžete objednať buď pri osobnej návšteve v predajni (odporúčame) v dopredu dohodnutom termíne, alebo prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie.
Pri objednávkach e-mailom odporúčame našim klientom nasledovný postup:

1.
Prosím pošlite nám e-mail na našu e-mailovú adresu bellusnabytok@gmail.com
Vaše fakturačné údaje, meno priezvisko, číslo telefónu, adresu pre doručenie, ak bude iná ako fakturačná.
Katalógové označenie výrobkov, názov, rozmer, povrchová úprava, poťah a prípadne ďalšie informácie,
2.
Po obdržaní vašich fakturačných údajov, Vám pošleme e-mailom zálohovú faktúru. V ktorej budú uvedené všetky potrebné údaje o objednávaných výrobkoch, cena, lehota dodania a ostatné náležitosti zmluvy. Po úhrade zálohovej platby objednávku zaradíme do výroby. Výška zálohovej platby je 50% zo sumy.
3.
Deň odberu alebo dovozu (o 3 až 6 týždňov) vyrobeného nábytku, Vám niekoľko dní vopred oznámime e-mailom aj telefonicky. Doplatok ceny sa hradí v hotovosti pri odovzdaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na náš účet. Platby nad 5.000,- Eur sa hradia výhradne bezhotovostným prevodom.

Doprava

Miestom odovzdania nábytku je sklad alebo predajňa Bellus nábytok v Liptovskom Mikuláši ul. Garbiarska 4417.
V prípade Vášho záujmu o dovoz tovaru na adresu klienta Vám nábytok bude doručený prostredníctvom našej prepravnej spoločnosti. Informáciu o dodaní nábytku, oznamujeme našim klientom niekoľko dní vopred
e-mailom aj telefonicky. Cenu prepravného doručenia na adresu klienta na Slovensku je ZDARMA.
Cenu prepravného doručenia do štátov európskej únie oznámime vopred.